+65.9%

Värdeutveckling 5 år i EUR
kurser per 2017-12-12

Köp

Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Figuren är enbart en grafisk illustration och visar inte faktisk utveckling.