Solcellsgurun: Det ska du tänka på när du sätter solceller på taket

Bengt Stridh är en erkänd expert inom solcellsområdet. Sedan 2010 har han drivit bloggen Bengts Villablogg där han ger tips om solcellsinstallationer och som enligt statistiken haft över 1,6 miljoner sidvisningar sedan det första inlägget publicerades. Idag är Bengt universitetslektor vid Mälardalens Högskola och undervisar inom solcellsområdet, därutöver håller han återkommande föreläsningar på temat. I en intervju med Save Earth Fund ger Bengt sina bästa tips till den som är intresserad av att sätta solceller på taket, bli självförsörjande på el och samtidigt kunna räkna hem investeringen inom rimlig tid.

Vad ska man tänka på innan man bestämmer sig för att installera solceller på taket?

”Det första som är viktigt att bedöma är förutsättningarna för installationen. Faktorer som spelar in är takets riktning, dess lutning och om det förekommer skuggningar som kan störa instrålningen av solljuset. Även takets yta är av betydelse för att man ska kunna få en uppfattning om hur många solpaneler man får plats med.”

”Vad gäller riktningen ger tak mellan väster och öster ok produktion, bäst årlig solelproduktion ger ett tak med riktningarna sydväst-syd-sydost. Takets lutning spelar roll då alltför platta tak kan göra att man måste vinkla upp modulerna, då bör man ha en uppfattning om hur det påverkar utseendet.”

”De rent estetiska detaljerna är för många viktiga men man bör reflektera över om det är lämpligt att fylla taket med solceller för att det ska bli snyggare. Det leder vanligen till ett stort överskott av el som man inte kan använda själv. Man kan då välja moduler med lägre verkningsgrad och därmed få en billigare anläggning.”

”En annan viktig aspekt inför installationen är vilket budget man är beredd att lägga och hur man kan påverka denna budget genom att ansöka om investeringsstöd. Mitt råd är att söka investeringsstöd så snart som möjligt då det är långa köer, minst ett års väntan i dagsläget. Det är även viktigt att kontrollera om man behöver bygglov för installationen. I höstas tog man bort detta krav för solceller som följer byggnadens form. En annan bra förberedande åtgärd är att kontrollera om solcellsanläggning omfattas av husförsäkringen.”

 Mitt råd är att söka investeringsstöd så snart som möjligt då det är långa köer, troligen ett års väntan i dagsläget. Det är även viktigt att kontrollera om man behöver bygglov för installationen.

För vem passar solceller?

”Solceller passar bra för fastighetsägare (industri-, affärs- och kontorsfastigheter samt offentliga byggnader, köpcentrum, sporthallar etc.), småhusägare och bostadsrättsföreningar. Det passar även för sommarstugor där man saknar en elanslutning och där det blir dyrt att dra in el. Om man bor i hyreslägenhet passar det inte då man saknar möjlighet att sätta upp solceller själv.”

Hur väljer man bästa leverantör för sin solcellsinstallation?

”Det är inte helt lätt då det finns en uppsjö av leverantörer och det kan vara svårt att bedöma kvaliteten på arbetena. Saker man kan kolla är om de är medlemmar i Svensk Solenergi, om de har certifierade installatörer och om det finns referenser. Certifiering är inget krav men borgar för god kvalitet på installationen.”

”Ett sätt att få tips om bra leverantörer är att fråga någon man känner som installerat solceller. Man bör även ta in offerter från flera installatörer och jämföra dem. Jämför garantier, ingår: montage, frakt, hjälp att ansöka om bygglov (om det behövs), hjälp att ansöka om investeringsstöd och elcertifikat. Man kan även ta hjälp av kommunala energi- och klimatrådgivare.”

Hur får man ekonomi i sin installation?

”Det är viktigt att ansöka om investeringsstöd. Därutöver bör man ansöka om elcertifikat för sin överskottsel. De kan man få utan kostnad. Att kunna sälja el som man inte använder är en bra extraintäkt men den el som ersätter köpt el kommer ha ett högre värde än den el man säljer, på lång sikt är det alltså bra med en hög andel egenanvändning.”

”Återbetalningstiden för en installation beror på många olika faktorer med olika grad av prognossäkerhet får jag säga som forskare. Om någon säger något bestämt antal år här bör varningsflagga hissas.” ”Jag har lett ett projekt kallat ’Investeringskalkyl för solceller’ där kan man göra beräkningar av återbetalningstid under olika villkor. Men dessa kalkyler får ganska dålig noggrannhet eftersom det beror på en del faktorer som har stora osäkerheter, speciellt för privatpersoner. Det är väl kunskapen om dessa faktorer som sållar agnarna från vetet.”

Vilka är de vanligaste fallgroparna vid en solcellsinstallation?

”Ett misstag är att man inte skrivit avtal med installatören. Det är viktigt att göra så att man vet vad som ingår i installationen och vilka garantier som gäller. En annan vanlig fadäs är att man underskattar effekten av skuggningar på taket. Skuggningar minskar ofta solelproduktionen mer än vad man kanske tror.”

”Den tekniska risken med solel är förhållandevis liten.  Solcellsmodulerna har en effektgaranti, vanligen att modulerna ska producera minst 80 procent av märkeffekten efter 25 år.”

”Det finns en viss ekonomisk osäkerhet om man har en låg egenanvändning, det vill säga att man har ett stort överskott som man säljer. Då blir man beroende av skattereduktionen för överskottsel och det är oklart hur länge den kommer att finnas kvar.”    

För er som vill veta mer, besök Bengts blogg där man hittar allt man kan tänkas behöva veta om solelinstallationer. http://bengtsvillablogg.info/