CB Fonder

CB Fonder grundades redan 1994 som fristående värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bedriva diskretionär (vilket betyder att vi får fatta löpande beslut åt våra investeringsuppdrag) portföljförvaltning enligt lag 2007:528. Vi arbetar efter ledorden aktiv, etisk och långsiktig. Och försöker leva som vi lär.

Vi erbjuder både privata och institutionella investerare vår förvaltning via Europafonden CB European Quality Fund och den globala miljöfonden CB Save Earth Fund, som du lär dig allt om på denna sida.
Vårt förvaltarteam består av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson som tillsammans besitter drygt 50 års erfarenhet.

Du kan läsa mer om CB Fonder och ladda ner dokument här

Vi koncentrerar oss på att investera i det goda – med målsättningen att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt dig. Och det är de här ledorden vi förhåller oss till.

Aktiv.

Om ett bolag utgör en eller fem procent av index spelar mindre roll, för våra investeringsbeslut baseras på det enskilda företaget och dess förutsättningar. Vi är aktiva i vår förvaltning. Vi går vår egen väg för att skapa mervärde.

Etisk.

Det är inte bara något vi säger för att det ska låta bra. Vi är etiska, och det visar vi genom att underteckna både UN PRI och SWESIF vilket innebär att vi aktivt förbinder oss att göra både sociala- och miljöanpassade investeringar och noggranna kontroller. Vi investerar med andra ord aldrig i bolag som rör sig i gråzonen. 
Vi säger adjö till tobak, alkohol, vapen, betting och pornografi.

Läs mer om SWESIF här och om UN PRI här

Långsiktig.

Desto mer du gnider på en tvål, desto mindre blir det kvar. Likadant med investeringar och aktiehandel. Vi gnider inte. Vi säljer inte efter riktkurser eller vid en viss nivå. Levererar bolaget vi investerat i enligt plan? Då stannar de i vår portfölj. Enkelt.

Team.

Alexander Jansson

VD, förvaltare
Alexander
Jansson

VD och portföljförvaltare med drygt 10 års erfarenhet och på CB Fonder sedan 2009. Tidigare bland annat analytiker på Alder. Äger andelar i CB Save Earth Fund. Fil .mag. i företagsekonomi och fil. kand. i nationalekonomi, Uppsala Universitet, 2008.

Carl Bernadotte

Förvaltare
Carl
Bernadotte

Portföljförvaltare med över 30 års erfarenhet inom portföljförvaltning med europeiska aktier. Grundade CB Asset Management AB 1994. Tidigare bland annat mäklarchef europeiska aktier på ABB Aros Securities och Svenska Handelsbanken. Äger andelar i CB Save Earth Fund. Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979.

Marcus Grimfors

Förvaltare
Marcus
Grimfors

Portföljförvaltare hos CB Fonder sedan 2008. Äger andelar i CB Save Earth Fund. Fil. kand. i företagsekonomi, Stockholms Universitet, 2007 och civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005.