Om save earth fund

Varför? För att vi har lärt oss
att detta är framtiden.

Tekniken går framåt; utveckling gör världen bättre och mer hållbar - och det är i den utvecklingen vi investerar och hittar avkastning. Det finns en enorm potential hos företag som ligger i framkant inom hållbar teknik, samtidigt som pengarna bidrar positivt. Vi väljer bara sådant som är bra, så enkelt är det. Men vi investerar inte på kort sikt. Vi investerar för framtiden.

En helt ny värld.

Vi investerar långsiktigt i bolag som vi ser gynnas av omställningen i energisektorn, som hittar lösningar på problem relaterade till bristen på rent vatten och som på andra innovativa sätt löser svåra miljöproblem med ny teknik. Den tekniska utveckling vi ser inom miljösektorn kan jämföras med teknikskiften i andra branscher, skiften som ofta visat sig ske snabbare än man någonsin kunnat ana på förhand. I miljöfrågan finns inga kompromisser, problem måste lösas snabbt för att säkerställa en hållbar värld för kommande generationer.

En erfaren förvaltare

CB Fonder grundades redan 1994 som fristående värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Så är det fortfarande. Idag har vi arbetat efter vårt etiska ramverk i snart 20 år och med miljöinvesteringar i 10 år. Långsiktighet är ett av våra ledord.
Du kan läsa mer om CB Fonder här.

Aktiv förvaltning som skapar värde

Vår målsättning är att hitta de bolag som gynnas av de strukturella tillväxt- och megatrenderna inom förnybar energi, vatten och miljöteknik – och som tjänar pengar på dem. Genom att hålla en koncentrerad portfölj av bolag vi har stor tilltro till och som verkar på marknader med relativt hög mognad skapas förutsättningar till god avkastning i förhållande till risk. Vi har förvaltat miljöfonden framgångsrikt i snart tio år och har genom en strukturerad process klarat av såväl finansiella som politiska kriser samt kraftiga svängningar i energipriserna. Om du frågar oss har förutsättningarna för omställningen till en mer hållbar värld aldrig sett bättre ut än nu.

Vi koncentrerar oss på att investera i det hållbara – vi tror att det är mest lönsamt.
Idag ser vi tre strukturella megatrender som vi alla är helt beroende av - där letar vi avkastning.

Miljöteknik

Här ingår investeringar inom Energilagring, Energiinfrastruktur, Energieffektivisering, Material och Återvinning/Avfallshantering.
Exempel på företag inom sektorn är:

Vatten

Här ingår investeringar inom Rening, Distribution, Effektivisering, Avloppshantering och Infrastruktur. Exempel på företag inom sektorn är:

Förnybar energi

Här ingår investeringar inom Vind, Sol, Vattenkraft, Bioenergi och Geotermisk energi. Exempel på företag inom sektorn är:

Fond3101 0012

En sak till...

CB Save Earth Fund har som en av världens första miljöfonder blivit Svanenmärkt! Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Läs mer om Svanens krav på miljöfonder här.

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund delade ut certifikatet och kommenterade certifieringen: "Svanenmärkta fonder blir ett viktigt komplement till den lagstiftning som regeringen nyligen beslutat om som innebär att alla fonder ska redovisa om och hur de arbetar med hållbarhet. För alla sparare ska det vara lätt att göra rätt, hållbara fonder är både bra för vår planet och ger pengar i plånboken."